GMG / ARQUITECTURA URBANISME ENGINYERIA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA Català / Castellano / English

Inici

Presentació Equip Estructura Clients Contacte Bloc Plans i Projectes Gestió i Participació Enginyeria i Medi Ambient
 
• Toni Mas Ballester
• Enric Garcés Iborra
• Joan Badia Font
• Douany Casate Arias
• E-Mail
• Localització
Serveis

Projectes Edificació
• Habitatge Plurifamiliar
• Habitatge HPO
• Habitatge Unifamiliar
• Equipaments i Terciari
• Cronologia

Projectes Urbanisme
• Planejament Urbanístic
• Gestió Urbanística
• Plans d'Habitatge i d’equipaments
• Projectes d'Intervenció Integral
• Cronologia

Serveis

Processos Participació
• Planejament urbaní­stic
• Plans locals d'habitatge
• Projectes d'intervenció integral (Llei de Barris)
• Altres treballs
• Cronologia

Estudis Socioeconòmics
• Estudis Socioeconòmics
• Cronologia

Serveis

Activitats / Instal·lacions / Medi Ambient
• Habitatge
• Indústria
• Terciari
• Equipaments
• Urbanisme
• Cronologia

Energies Renovables / Eficiència Energètica / I+D+I
• Auditories energètiques
• Manuals de Bones Pràctiques energètiques
• Energies renovables
• Tramitació de subvencions
• Cronologia

 
Disseny: Aplica Comunicació