Consciència

A GMG creiem fermament que només es pot assolir la sostenibilitat -és a dir, cobrir les necessitats actuals sense comprometre les generacions futures- si es treballa amb aquest objectiu des de tots els àmbits.

Estem convençuts que cal tenir en compte els tres criteris bàsics del desenvolupament sostenible, l’ambiental, el social i l’econòmic, en totes les fases de treball, i a qualsevol nivell:
Previous
Next
A escala territorial o de ciutat, quan es planifica una actuació urbanística, tenim molt presents els criteris ambientals en la proposta d’ordenació (els valors naturals, la mobilitat sostenible, la integració paisatgística...), però també la cohesió social que han de procurar els equipaments, els espais lliures, l’habitatge assequible, etc., i alhora la viabilitat i sostenibilitat econòmica que han de permetre fer-ho possible.

En un projecte arquitectònic, apliquem els mateixos principis però a una escala diferent: a nivell ambiental els criteris d’eficiència energètica i mesures passives per garantir un consum i unes emissions mínimes; a nivell social, aconseguir unes bones relacions de veïnatge i el benestar dels usuaris; a nivell econòmic procurar el màxim estalvi i un manteniment mínim, cosa que al seu torn incideix també en el cost de l’habitatge i per tant alhora comporta una millora social.

En els projectes d’enginyeria també apliquem aquests principis -ambientals, socials i econòmics- a escala més concreta, en el disseny de les instal·lacions, en la prevenció de riscos, en el confort i salut de les persones, en les despeses dedicades a energia i altres recursos.
Sostenibilitat Compromís
Entenem que només atacant el repte de la sostenibilitat des de tots els fronts podrem assolir els objectius que pretenem. Només si tots pensem què podem fer per millorar, cadascú des del seu àmbit de treball, aconseguirem un futur sostenible.
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies