News
UrbanismeGestió del Patrimoni Públic de Sòl i HabitatgeJunta compensació Vapor CortésPU i PR Vapor Cortés

Aprovació definitiva de la Modificació del Pla de millora urbana “Vapor Cortès” de Terrassa

GMG 07/04/22

El passat 3 de març es va publicar al DOGC l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla de millora urbana del sector “Vapor Cortès” de Terrassa. El nou pla, redactat per GMG, ha de permetre iniciar el desenvolupament del sector, aturat des de la crisi immobiliària del 2007 com a conseqüència de que la caiguda dels preus feia inviable assumir els elevats costos de transformació.

La nova ordenació aprovada possibilita que el sector pugui iniciar la seva execució, gràcies a que millora diversos aspectes que, en conjunt, contribueixen a garantir la seva viabilitat tècnica i econòmica: reordena algunes illes perquè puguin reduir-se les elevades indemnitzacions pendents, facilita la intervenció en les naus industrials que cal conservar, proposa una nova ordenació volumètrica en alguns àmbits per facilitar la gestió urbanística posterior, etc.

L’urbanisme, d’acord amb els principis de desenvolupament sostenible, cada vegada s’ha de centrar més en la transformació de la ciutat consolidada, i en aquest tipus d’àmbits les preexistències i l’entorn condicionen molt les possibilitats d’èxit de l’actuació. En aquests casos, és imprescindible que la proposta d’ordenació de l’àmbit estigui vinculada a l’avaluació econòmica i a la gestió urbanística i aquests aspectes es treballin simultàniament per assolir un bon resultat.

Esperem que ben aviat es completi la gestió urbanística necessària i s’iniciïn les obres d’urbanització d’aquest àmbit central de la ciutat i que ha d’acabar de relligar el teixit urbà que durant molts anys ha quedat condicionat per la presència de nombroses naus industrials sense activitat i diversos carrers sense continuïtat. La creació de nous equipaments i espais lliures, la reconversió i rehabilitació dels antics edificis industrials, la promoció de nous habitatges, i l’urbanització dels nous carrers ha de comportar una millora significativa no només del sector sinó de tot l’entorn.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies