News
UrbanismeModificació POUM Matadepera

Aprovació inicial de la Modificació del POUM de Matadepera

GMG 11/07/13

L’Ajuntament de Matadepera, en el Ple extraordinari celebrat el dia 27 de febrer de 2013, va aprovar inicialment per unanimitat la Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactada per GMG.

Aquesta figura de planejament  modifica diversos aspectes del POUM que, al llarg d’aquests primers anys de vigència, s’ha vist que calia millorar o replantejar. Es tracta d’una revisió en profunditat que té cinc objectius: correcció d’errors puntuals detectats en els documents del POUM, millora del redactat d’alguns aspectes de la normativa, modificació de la regulació d’edificació i usos, modificació de l’ordenació urbanística de determinats àmbits, i revisió d’alguns aspectes del Catàleg de béns protegits.

Un cop finalitzat el període d’exposició pública, es preveu que el document s’aprovi provisionalment en el Ple del mes de Juliol.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies