News
UrbanismeinfrahabitatgeOficina Local d'HabitatgeParticipació Ciutadana

Aprovat el Pla local d’habitatge de Banyoles 2012-2017

GMG 21/02/13

El Ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar inicialment el desembre de 2012 el Pla local d’habitatge, redactat per l’equip pluridisciplinar de GMG Plans i Projectes i amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

El Pla, redactat en un moment de dificultats en l’accés a l’habitatge i les polítiques entorn a aquest, ha realitzat una anàlisi i diagnosi a partir de l’anàlisi demogràfica, del parc d’habitatges, de l’oferta i la demanda, del planejament urbanístic i dels recursos municipals, que ha contribuït a donar a conèixer i posar sobre la taula qüestions rellevants al voltant de l’habitatge en el municipi.

En aquest sentit, el PLH planteja una sèrie d’objectius específics i estratègies per al període 2012-2017 que es concreten en:

  • Revisar el planejament general i redactar un nou POUM per ajustar les reserves urbanístiques a les necessitats d’habitatge.
  • Reforçar i ampliar els serveis d’habitatge que actualment dóna l’Oficina local i comarcal d’habitatge, a fi de consolidar l’oficina i disposar dels instruments de gestió i difusió adequats.
  •  Impulsar l’optimització, conservació i rehabilitació del parc existent (obra nova i antics) mitjançant l’aplicació de mecanismes per incentivar la transformació d’habitatges buits o habitatges nous pendents de vendre en oferta de lloguer i la definició de programes que reforcin la millora dels àmbits més degradats per tal d’eliminar les situacions d’infrahabitatge i d’utilització anòmala.
  • Procurar l’adequació de l’oferta d’habitatge social al perfil i necessitats de la demanda per tal de garantir la gestió dels habitatges així com les primeres i successives adjudicacions del parc social de lloguer.

Així doncs, la majoria de les actuacions s’enfoquen a reforçar els serveis d’habitatge, impulsar l’optimització i rehabilitació del parc existent i procurar l’adequació de l’oferta d’habitatge a les necessitats de la demanda.

L’equip de GMG ha incorporat la participació ciutadana durant l’elaboració del Pla, la qual es va concretar en dues sessions informatives posteriors al document l’avanç: una amb grups polítics de l’oposició i una altra oberta a la ciutadania en general per tal de recollir les aportacions i incorporar-les en el document final.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies