News
UrbanismePalafrugellPMU

Aprovat definitivament el PMU del carrer Castellets de Palafrugell

GMG 04/11/13

El Ple de l’Ajuntament de Palafrugell del passat 25 de juny va aprovar definitivament el Pla de millora urbana del carrer Castellets 1, del nucli de Calella. El sector comprèn uns terrenys situats just al límit del sòl urbà, davant de la Platja del Golfet, un àmbit de la Costa Brava molt interessant des del punt de vista paisatgístic.

El Pla ordena l’edificació de l’àmbit, definint nous paràmetres que regulen la volumetria de la nova construcció que es preveu, en substitució de l’actualment existent sense incrementar la densitat. També defineix un nou espai lliure públic de cessió obligatòria, que permetrà donar continuïtat al camí de Ronda en aquest punt que enllaça amb el sòl no urbanitzable, cap als Jardins de Cap Roig.

La redacció del Pla de millora urbana ha estat a càrrec de GMG, així com dels estudis complementaris necessaris (informe ambiental, estudi econòmic, etc.), i el Projecte de reparcel·lació corresponent, actualment en tràmit.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies