News
Arquitecturarehabilitació energètica GMG

Edifici al nucli antic de Terrassa

GMG 31/07/19

A GMG entenem que els nostres projectes d’arquitectura han de resoldre prioritàriament les funcions pel que estan concebuts, la seva sostenibilitat econòmica i ambiental, i que no poden oblidar la seva estètica ni els materials utilitzats pel seu digne envelliment.

Quan actuem en el centre històric de qualsevol ciutat, som conscients que ho fem dins d’un entorn amb molts anys d’història i que cal respectar i tenir en compte. I, si actuem a prop d’un edifici catalogat d’un arquitecte de renom, això suposa un repte encara més motivador.

L’edifici que us presentem reuneix tots aquests ingredients i es troba a la nostra ciutat, a Terrassa, a la confluència del carrer Joan Coromines i del carrer Vila Nova, al costat de la nau modernista de l’antiga Sociedad General de Electricidad de l’arquitecte Lluís Muncunill, ocupat actualment per l’establiment Viena.

L’edifici consta de cinc habitatges d’alt nivell i un local comercial en planta baixa i soterrani, ocupat pel restaurant de Ca l’Obrer. Conceptualment hem intentat resoldre dos qüestions que ens preocupaven, el diàleg del nostre edifici amb la nau modernista i rebaixar l’impacte visual de l’alçada edificable de planta baixa més tres (altura superior a la nau) en un entorn de casc antic amb carrers tan estrets.

Per mantenir el protagonisme de l’edifici d’en Muncunill construït en obra vista, hem utilitzat altres materials com l’arrebossat característic del centre de Terrassa i el zenc. I, a l’hora de girar la cantonada, hem trencat aquesta per permetre tenir millors visuals de la fondària de la nau modernista. A més aquest trencament, també permet preparar el gir del nostre edifici d’una manera més progressiva cap a l’estretor del carrer de la vila nova.

Pel que fa l’altura aparent de l’edifici, hem intentat reduir-la canviant el material de façana de la tercera planta i utilitzant una façana ventilada de zenc que, a més a més de proporcionar una millor eficiència, li dóna una aparença de més lleugeresa. La proporció de les obertures respon a la mitjana de les balconeres típiques del centre de Terrassa i les persianes graduables pretenen picar l’ullet als porticons mallorquins que, poc a poc, van desapareixent del casc antic.

La promoció té qualificació energètica B. En quant a sistemes passius, l’edifici disposa d’un sistema d’aïllament exterior SATE, amb panells de poliestirè extruït amb grafit de 8cm de gruix a les façanes més 5 cm de llana de roca a les càmeres d’aire. La coberta està aïllada amb 16cm de poliestirè d’alta densitat i la façana de la planta tercera, com hem dit, és ventilada i de zenc. En relació als sistemes actius, totes les obertures disposen de control solar exterior amb persianes regulables. La climatització i la generació d’aigua calenta sanitària utilitzen un sistema d’aerotèrmia de la marca Daikin i il·luminació LED.

Volem agrair al promotor, en Jordi Almirall, la confiança dipositada a GMG per aquest singular projecte, així com el seu respecte cap a la nostra feina, acompanyant-nos en totes les decisions formals del projecte i deixant-nos treballar amb la responsabilitat i la sensibilitat que l’emplaçament i l’entorn de l’edifici es mereixia.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies