News
ArquitecturaRehabilitació Energètica

“Edifici Progrés”, l’edifici d’habitatges més eficient de Terrassa?

GMG 08/11/16

El passat mes de setembre, GMG ha finalitzat les obres de reforma i rehabilitació energètica d’un edifici plurifamiliar al carrer Antoninus Pius, al centre Terrassa, promogut per BASE i VIDAL GOMÀ que han donat el nom comercial de PROGRÉS a la seva promoció.

L’edifici, construït durant la dècada dels anys setanta, ha estat objecte d’una reforma i una rehabilitació integral. El resultat és una comunitat reduïda de quatre habitatges d’entre 138 m2  i 155 m2 de superfície, que tal i com pretenien els promotors, es diferencien clarament de l’oferta existent, no només per les seves dimensions i el programa de distribucions, sinó també per les seves prestacions en matèria d’eficiència energètica.

La rehabilitació energètica s’ha centrat en disposar d’un elevat aïllament tèrmic, amb d’un sistema SATE a les façanes de l’edifici de 8cm de gruix i 14 cm a les cobertes. També s’han  aïllat interiorment les parets mitgeres i el primer pis respecte del garatge de planta baixa.

Al centre de l’edifici s’ha disposat un pati de llums central, amb l’únic objectiu de millorar la il·luminació i la ventilació natural dels habitatges, afavorint l’estalvi energètic.

En quant a sistemes actius, s’han instal·lat equips Daikin d’aerotèrmia d’alt rendiment, encarregats de generar la calefacció, la refrigeració i la producció d’aigua calenta sanitària.

En cicle de calefacció el seu rendiment energètic COP assolirà un coeficient de 4,5, mentre que en cicle de refrigeració assoleix un EER de 3,2. El sistema és tant eficient que podem prescindir del sistema de col·lectors solars per l’escalfament d’aigua sanitària, obligatori per normativa en tots els edificis. No obstant això, hem previst la preinstal·lació de col·lectors, per si algun dels propietaris vol acabar d’optimitzar la seva instal·lació

Pel que fa la il·luminació artificial, només s’han instal·lat làmpades led de baix consum i a les cuines s’han instal·lat electrodomèstics Siemens de màxima qualificació energètica.

A l’aparcament de l’edifici, situat en planta baixa, hem previst l’electrificació de les places d’aparcament per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Amb aquest conjunt d’estratègies, hem aconseguit assolir una qualificació energètica B de l’edifici, deixant la possibilitat als futurs propietaris d’augmentar-la fins a la màxima qualificació energètica A amb la simple instal·lació d’un col·lector solar que recolzi el sistema d’aerotèrmia per la producció d’aigua calenta sanitària.

Aquest procés de rehabilitació energètica ha permès convertir un edifici dels anys setanta en, segurament, el bloc d’habitatges més eficient de la nostra ciutat i permetrà als seus habitants gaudir del millor confort amb uns costos energètics molt reduïts i amb unes mínimes emissions de CO2 al medi ambient.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies