News
UrbanismeRehabilitació

El Pla local d’habitatge de Manresa

GMG 08/11/16

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat la formulació d’un nou Pla local d’habitatge per al període 2017-2022, per repensar les seves polítiques d’habitatge. GMG, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, és l’equip redactor d’aquest nou Pla, actualment en fase de diagnosi.

La situació de l’habitatge a Manresa ve caracteritzada per l’escassetat d’oferta d’obra nova i una important necessitat de rehabilitació, pel predomini absolut de l’habitatge plurifamiliar,  un pes important del règim de lloguer, uns preus relativament assequibles, i una proporció molt elevada de pisos desocupats. El municipi té algunes fortaleses que han de permetre millorar la situació en el futur, com són els nombrosos programes iniciats tant per agents públics com per entitats del tercer sector i l’existència d’una empresa municipal d’habitatge amb una notable experiència.

A partir d’aquest moment cal començar a plantejar i debatre les actuacions que es volen proposar de cara al futur, tenint en compte les oportunitats de la ciutat com ara l’efecte de la capitalitat, les possibilitats de millorar el parc a partir de la rehabilitació, o de cobrir necessitats a partir dels habitatges buits sense necessitat de construir ocupant més sòl.

La primera fase del treball, consistent en l’anàlisi i diagnosi de la situació actual de l’habitatge, va presentar-se en la darrera convocatòria de la Taula d’Habitatge del passat 10 d’octubre, on els representants polítics i de les diferents entitats van poder valorar i debatre el resultat del treball.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies