News
UrbanismeEstratègies de Rehabilitació

El PLH, eina estratègica clau en la planificació de les polítiques d’habitatge

GMG 23/03/20

El Pla local d’habitatge (PLH) és l’instrument bàsic per definir l’estratègia de cada municipi de cara a garantir el dret a l’habitatge dels ciutadans. Encara que aparentment pugui semblar que els problemes sempre son els mateixos (les dificultats d’accés dels joves, els desnonaments…) en realitat les peculiaritats de cada municipi són molt diferents i les accions que convé emprendre també.

Per això és clau que abans de començar a actuar s’analitzi a fons quina és la situació de l’habitatge al municipi des dels diferents punts de vista (mercat de l’habitatge, estat del parc, etc.) i a partir d’aquí es defineixi una estratègia coherent amb la diagnosi que en resulti.

A GMG tenim una llarga experiència en la redacció de Plans locals d’habitatge, doncs des del 2007, amb l’aprovació de la Llei pel dret a l’habitatge, hem elaborat una vintena de Plans per a diferents municipis, petits i grans, del territori català.

Actualment estem redactant els Plans locals d’habitatge dels municipis de Roses, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i hem realitzat també l’avanç de pla (anàlisi i diagnosi) de Salt. Cada un d’ells presenta casuístiques especifiques del seu encaix territorial, els seus habitants i visitants, la base econòmica i el mercat de l’habitatge local, el parc construït, l’estat i potencial del planejament, així com també uns recursos dels ens locals que divergeixen d’uns a altres. Aquests factors ens permeten fer una anàlisi acurada per a cada municipi en que treballem per tal de poder extreure una diagnosi pròpia que ens permeti, amb la col·laboració dels tècnics i polítics municipals així com amb la participació ciutadana, elaborar unes línies estratègiques i actuacions ajustades a l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge.

Se’ns plantegen reptes molt diferents, com per exemple com afrontar la demanda exclosa del mercat lliure quan el planejament urbanístic no preveu reserves d’habitatge protegit però existeix un parc construït per sobre les necessitats locals; o com ajustar el preu del lloguer a les necessitats quan aquest s’ha incrementat per influència de la migració de persones de l’àrea metropolitana propera, etc.

Creiem que els Plans locals d’habitatges són uns instruments útils i imprescindibles per a poder obtenir una “radiografia” del municipi i definir un marc d’actuació per a una situació que s’ha de resoldre de manera urgent, eficaç i coordinada.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies