News
Urbanismeestàndards d'equipamentsEstudis Socioeconòmics

Estudi de la xarxa d’equipaments de Martorell

GMG 05/11/14

El passat mes de juliol GMG va lliurar a l’Ajuntament de Martorell, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, l’Estudi de necessitats de la xarxa d’equipaments per a la redacció del POUM, que es troba en fase de revisió.

L’objectiu és incloure al nou planejament general les determinacions sorgides en aquest estudi i alhora aconseguir la millora i l’optimització dels serveis, d’acord amb les necessitats de la ciutadania i la capacitat pressupostària local.

L’estudi conté una primera part d’anàlisi i diagnosi dels equipaments, tant públics com privats, a partir d’un inventari previ exhaustiu. En aquest apartat s’ha analitzat cadascun dels equipaments des del punt de vista físic, urbanístic i de programa i s’ha creuat la informació amb les necessitats de la població i els estàndards de referència. D’aquesta manera s’obté una radiografia actual del conjunt de la ciutat pel que fa als equipaments: necessitat de nova creació, d’ampliació, de remodelació, de reorganització, de gestió, etc.

La segona part presenta els objectius, estratègies i propostes plantejades per l’equip de GMG així com per l’equip de govern municipal. Cadascuna de les accions proposades persegueix garantir un objectiu específic, ja sigui d’estructuració, de cohesió de la xarxa, de potenciació del patrimoni, d’integració o bé de distribució.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies