News
UrbanismeCanvi d'ÚsMolins de ReiPotencial Residencial en SUC

Estudi del potencial residencial en sòl urbà consolidat a Molins de Rei

GMG 05/11/14

Sovint es discuteix si un municipi ha esgotat la seva capacitat de creixement avaluant únicament si ja s’han desenvolupat els seus sectors de planejament, però aquesta no és l’única variable a tenir en compte. Cal també analitzar si el sòl urbà consolidat admet encara la generació de nous habitatges com a conseqüència dels solars no edificats que queden dins el nucli, les zones susceptibles de densificació, les àrees amb possibilitat de canvi d’ús, etc.

Aquesta capacitat de “creixement cap endins” cada vegada tindrà major pes en els nous plans urbanístics -la contenció en el consum extensiu de sòl és un dels principis bàsics de l’urbanisme sostenible- i per tant l’anàlisi del potencial dins del mateix nucli urbà s’haurà de fer de manera més acurada.

Molins de Rei és un municipi inclòs en el Pla General Metropolità on les possibilitats de nous creixements són molt limitades, i per tant el coneixement d’aquest potencial de creixement en el sòl urbà consolidat és molt rellevant de cara a la seva evolució futura. GMG, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha realitzat un estudi per avaluar quina és la capacitat del teixit urbà existent per generar encara nous habitatges. A partir d’aquesta anàlisi es poden plantejar les mesures oportunes per incentivar aquesta regeneració interna de la ciutat que permeti cobrir les necessitats de noves llars.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies