News
ArquitecturaEficiència EnergèticaHabitatge Unifamiliar

GMG construirà un habitatge d’alta eficiència energètica

GMG 27/09/11

GMG iniciarà en el darrer trimestre del 2011 la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat d’alta eficiència energètica. L’habitatge es construirà a Matadepera (Vallès Occidental) i s’ha projectat aplicant principis i solucions constructives segons els estàndards alemanys del Passivhaus, que GMG va poder estudiar durant l’estada de formació a Frankfurt del passat mes de març.

L’objectiu del projecte és l’amortització econòmica de l’eficiència energètica en un termini inferior als 10 anys. Així, considerant que les condicions climàtiques de l’emplaçament són menys severes que les alemanyes, s’ha augmentat la càrrega tèrmica de l’habitatge de 15 a 22 KWh / m2 any i s’ha descartat el sistema de geotèrmia per a la producció de calefacció.

D’aquesta manera s’aconsegueix amortitzar els sobrecostos en la millora del continent de la casa i en les instal·lacions específiques en el període proposat.

Es preveu que l’habitatge de 240 m2, consumeixi l’energia equivalent a 430 litres de gasoil any o a 430€ / any per a la calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta, amb una inversió total d’obra i d’urbanització al voltant dels 300.000€.

L’habitatge amb qualificació energètica A, optarà a una subvenció per a eficiència energètica de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) d’uns 10.000€ que GMG gestionarà. Posteriorment a la construcció de l’habitatge, GMG realitzarà un procés de monitorització de l’habitatge per comprovar que els càlculs previstos s’ajusten als consums reals de l’habitatge.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies