News
UrbanismeMemòria Social POUMParticipació Ciutadana

GMG exposa els primers resultats de l’estudi socioeconòmic del POUM de Castellar del Vallès

GMG 24/05/12

GMG gestió i participació va participar juntament amb l’equip redactor del planejament urbanístic JornetLlopPastor i Igremap, enginyeria encarregada de redactar la memòria ambiental, a la segona sessió de participació de la comissió d’experts i professionals del POUM de Castellar del Vallès. GMG va exposar els primers resultats de l’estudi socioeconòmic del municipi que ha de servir de base d’anàlisi i diagnosi de les necessitats d’habitatge per a la posterior elaboració del POUM.

Aquest estudi permet donar una referència i informació de base per a la planificació i definició del model, estratègies i propostes de l’Avanç de POUM en matèria de creixement i dimensionament futur.

En una segona fase, GMG elaborarà la memòria social pròpiament dita i s’avaluaran les reserves d’habitatge protegit i dotacional previstes a la proposta d’ordenació, els mecanismes previstos per a l’obtenció del sòl, les previsions temporals per a l’execució d’aquests habitatges, les necessitats de reallotjament, les reserves d’equipaments previstes, i l’impacte de la proposta en funció del gènere.

Podeu consultar l’entrevista realitzada per la revista L’Actual clicant en aquest enllaç.

 

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies