News
ArquitecturaRehabilitació EnergèticaSistema SATE

GMG inicia les obres de Rehabilitació Energètica d’un habitatge unifamiliar a Barcelona

GMG 04/11/13

Aquest més d’octubre hem iniciat les obres de Rehabilitació Energètica d’un habitatge unifamiliar al barri de Gràcia de Barcelona.

Els seus propietaris, pensant en una rehabilitació de les façanes, es van posar en contacte amb GMG per estudiar un projecte de Rehabilitació Energètica per reduir els elevats consums energètics que suporten sense obtenir un confort satisfactori.

Un cop estudiat l’edifici, les seves instal·lacions, l’històric dels consums energètics i la inversió econòmica disponible, el projecte s’ha centrat en l’aplicació d’un sistema d’aïllament tèrmic exterior, SATE de 6 cm de gruix, amb plaques de poliestirè i grafit d’alta eficiència, la restauració de les finestres de fusta, el muntatge de borlets d’estanqueïtat en les obertures, la substitució dels envidraments antics per vidres dobles amb càmera d’aire i l’aïllament tèrmic de les caixes de persiana. També s’aïlla tèrmicament la paret interior que separa la casa del garatge i l’espai sota coberta on s’hi afegeixen mantes de llana de roca i es munten teules de ventilació per a ventilació natural creuada.

Respecte d’una rehabilitació convencional, l’increment de costos d’aquesta Rehabilitació Energètica és de 15.500 €. Hem estimat, que aquest sobre cost quedarà amortitzat en 7 anys i 9 mesos, mitjançant la reducció del cost energètic en gas per calefacció i electricitat per climatització. A més, haurem augmentat molt el confort tèrmic i acústic de l’habitatge, millorant la qualitat de vida dels seus propietaris.

S’ha deixat per una fase posterior, la substitució la caldera de gas actual per una de condensació molt més eficient. Amb tot el conjunt de mesures, la classificació energètica de l’habitatge passaria de la G inicial a la C.

Si esteu pensant en obres de rehabilitació en el vostre habitatge o en renovar les instal·lacions, poseu-vos en contacte amb GMG, estudiarem el vostre cas i us assessorarem de les possibilitats que us ofereix la Rehabilitació Energètica sense cap compromís.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies