News
ArquitecturaEficiència EnergèticaSubvencions ICAEN

GMG obté i gestiona tres subvencions d’eficiència energètica atorgades per l’ICAEN

GMG 09/10/12

En el marc de la resolució de la Generalitat EMO/2854/2011 sobre eficiència energètica i dins el Pla d’acció energètica 2010-2015, GMG ha tramitat i obtingut tres subvencions per modificar criteris energètics a dues indústries del Vallès Occidental. Aquestes tres actuacions formen part d’un ambiciós pla d’inversions orientades a l’estalvi energètic que desenvolupa GMG amb aquestes dues prestigioses empreses.

S’ha obtingut a favor de Industria Relieves Egara, S.L. una subvenció per modificar l’envoltant tèrmica de la coberta de la zona de producció. Aquesta actuació, executada al 100% sota la direcció tècnica de GMG, s’ha desenvolupat a partir de la instal·lació de plaques modulars tipus DECK de 8 cm d’espessor d’aïllament i amb una transmitància tèrmica de 0.26 W/ºCm2, sobre la coberta de xapa metàl·lica existent. Amb aquesta intervenció es reduirà un 45% l’energia necessària per climatitzar la zona de producció i es disminuiran els costos d’energia un 25%.

Tanmateix, s’ha obtingut a favor del Holding Vallescar una subvenció per modificar l’envoltant tèrmica de la coberta i una altra per l’enllumenat interior de la zona d’exposició del concessionari de vehicles MAVISA Sabadell, actuacions ja executades al 100%. La primera s’ha desenvolupat a partir de l’eliminació de la coberta d’uralita existent des de la seva construcció i la instal·lació de plaques modulars tipus DECK de 5 cm d’espessor d’aïllament i una transmitància tèrmica de 0.38 W/ºCm2. Aquesta actuació permetrà la reducció del 15% de l’energia necessària per escalfar la zona i una disminució dels costos d’energia del 10%. La subvenció per modificar l’enllumenat interior s’ha desenvolupat a partir de l’eliminació de les lluminàries halògenes d’alt consum i la instal·lació de lluminàries d’alta eficiència amb làmpades fluorescents T-5 controlades per sensors crepusculars i reguladors d’intensitat. Amb aquesta intervenció es reduiran un 3% els costos d’energia.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies