News
ArquitecturaEficiència EnergèticaProjecte d'Instal·lacions Elèctriques

GMG realitza el procés tècnic d’adequació de les instal•lacions tèrmiques, elèctriques i d’accessibilitat de 19 CAPS de la ciutat de Barcelona

GMG 02/12/19

Aquest any 2019 l’Institut Català de la Salut (ICS) ha confiat a l’equip de GMG el desenvolupament del procés d’adequació física i documental de les instal·lacions tèrmiques i elèctriques de 9 Centres d’Atenció Primària (CAP), i la redacció del projecte per a la millora de l’accessibilitat i la seguretat dels nuclis de comunicació vertical de 10 centres més, tots ells a la ciutat de Barcelona.

En aquesta ocasió l’equip tècnic de GMG ha realitzat, com en les fases anteriors, els projectes d’instal·lació elèctrica de baixa tensió però a més a més, en aquesta fase, ha desenvolupat per primera vegada per a l’ICS, els projectes d’instal·lacions tèrmiques (refrigeració, ventilació, calefacció i aigua calenta sanitària), gestionant davant les Entitats d’Inspecció i Control Autoritzades pel Ministeri d’Indústria, tot el procés legal d’inscripció en els registres d’instal·lacions industrials de la Generalitat de Catalunya.

Addicionalment, s’ha desenvolupat el projecte de millora de les escales d’evacuació i de circulació vertical de 10 centres que requerien la modernització i l’adequació d’aquest elements als nous requeriments normatius recollits en el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat.

Els treballs realitzats han estat orientats en dotar a cadascun dels centres estudiats d’elements arquitectònics i d’instal·lacions segures, eficients i amb la flexibilitat necessària per adequar-se a les necessitats canviants que pugui necessitar cada entitat al llarg del seu servei i vida útil.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies