News
UrbanismeDinamització EconòmicaPla de BarrisProjecte d'Intervenció Integral

GMG realitza el projecte per a la pròrroga excepcional del Pla de Barris del nucli antic de Berga

GMG 21/02/13

El municipi de Berga va resultar beneficiari dels ajuts de la Llei de Barris a la segona convocatòria presentada l’any 2005, per la millora del nucli antic. Degut a la complexitat de les actuacions, les dificultats econòmiques per a la inversió en obres i les dificultats de l’Ajuntament per a fer front a les inversions pròpies, a desembre de 2011 quedava encara bona part del pressupost per executar.

Així, va optar per sol·licitar la pròrroga excepcional del Decret 53/2012, de 22 de maig, del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal d’ampliar el termini del projecte fins a un màxim de quatre anys més.

La Diputació de Barcelona va encarregar a GMG Plans i Projectes, que ja havia redactat el Projecte d’intervenció integral (PII) el 2005, la redacció de la proposta per a la pròrroga excepcional amb la premissa principal de mantenir els criteris i objectius inicials del PII i el pressupost adjudicat.

El principal canvi introduït respecte el projecte inicial és l’increment de pressupost destinat a equipaments, amb la finalitat de concentrar l’esforç en la construcció del centre cívic i en resoldre la situació d’abandonament de l’edifici del mercat municipal establint les bases per a la construcció d’un mercat que compleixi els requisits i condicions actuals.

Al mateix temps, s’incrementa el pressupost dels programes de dinamització econòmica i social per contribuir a la millora, modernització i consolidació del comerç i crear un centre comercial atractiu i dinàmic, evitant la fuga de comerços a altres punts del municipi.

Es completen les principals actuacions de millora d’accessibilitat i espai públic endegades i es reformulen o s’eliminen algunes de les secundàries per tal de reforçar les vies perimetrals i millorar els accessos al barri, assegurant així la permeabilitat del barri des del seu perímetre i aprofitant la proximitat del centre amb àmbits de transformació que generaran nous espais lliures i equipaments. Alhora, es reforça l’accessibilitat interna del barri i es completen  determinats recorreguts.

Pel que fa la resta de camps d’actuació, es proposa completar les actuacions pendents, amb petits ajustos i promocionar la millora de les construccions existents, dels edificis catalogats, del nivell d’urbanització i de xarxes de serveis urbanístics per tal d’incrementar la qualitat urbana.

El projecte s’ha realitzat amb el suport i supervisió de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de la Diputació de Barcelona.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies