News
UrbanismeAUAE Ponent ViladecansAvaluació dels Projectes d'Intervenció Integral

Informes finals dels Plans de Barris

GMG 19/07/18

La Llei de Barris va aportar un canvi en la planificació urbanística pel fet d’incorporar polítiques transversals en la regeneració urbana i ha suposat un revulsiu pels barris més deprimits o amb més desigualtats de les ciutats catalanes.

D’acord amb la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, un cop finalitzat el projecte s’ha d’elaborar un informe d’avaluació final per valorar els resultats i per incorporar-ne l’experiència al conjunt dels programes en curs.

Aquest 2018 GMG ha redactat l’informe final del Pla de Barris de l’AUAE de Ponent de Viladecans i també el del barri del Castell de Malgrat de Mar. Ambdós municipis van ser beneficiaris de la Llei de Barris l’any 2007 i han executat el projecte al llarg dels darrers 10 anys a través de les diferents pròrrogues atorgades.

El projecte de Viladecans ha permès incidir de manera notòria en el camp de rehabilitació i concretament la instal·lació d’11 ascensors al barri d’Hispanitat i al de Poblat Roca que han afavorit la qualitat de vida, mobilitat i autonomia de les 134 llars residents, sobretot gent gran, i la negociació amb fins a quaranta comunitats. Alhora, la rehabilitació d’una antiga escola com a centre de les Arts de referència a nivell de ciutat ha de servir a llarg termini per generar dinàmiques relacionals dins el conjunt de projectes previstos per la transformació de la zona de ponent.

Pel que fa el barri del Castell d Malgrat de Mar, la participació ciutadana ha estat transversal i cabdal pel disseny del projecte i la implantació amb èxit de tots els camps d’actuació, tant els d’obra com els socials. El Pla de barris ha contribuït a situar l’àmbit en estàndards similars a la resta del municipi i especialment la millora de l’espai públic mitjançant la nova connexió amb l’elevador vertical i la millora de l’accessibilitat en els diferents carrers (col∙locació d’escales i baranes) i la construcció d’un nou centre cívic han permès apropar el  barri a la resta de la ciutat.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies