News
UrbanismePolítiques Coordinades i Supramuncipals

Lliurem el Pla local d’habitatge de Vilafranca del Penedès i el de Sant Sadurní d’Anoia

GMG 22/07/21

El darrer any des de GMG hem tingut l’oportunitat de redactar el Pla local d’habitatge (PLH) de Vilafranca del Penedès i de Sant Sadurní d’Anoia.

Malgrat ser els dos principals municipis de la comarca de l’Alt Penedès i situar-se a uns 12 quilòmetres de distància, presenten una problemàtica entorn l’habitatge i l’accés a aquest, així com una política municipal diferenciada. És cert que els dos municipis presenten un mercat lliure amb un desajust entre els elevats preus i la capacitat adquisitiva de les llars, un baix volum d’oferta de lloguer, situacions de pisos buits i ocupacions irregulars. Però alhora, presenten matisos en quant a l’envelliment i necessitat de rehabilitación del parc d’habitatges, la disponibilitat d’habitatges i recursos habitacionals, la gestió del PMSH o el treball i coordinació dins el propi Consistori i l’Oficina Local d’Habitatge.

El PLH de Vilafranca del Penedès proposa un total de 43 actuacions, de les quals un 60% han sorgit i/o referendat en el procés de participació ciutadana. Les accions suposen ampliar el parc d’habitatge assequible amb 196 unitats i preveure el possible desenvolupament d’àmbits de planejament derivat al llarg d’aquests sis anys amb un total de 509 habitatges assequibles estimats, que permetran cobrir amb escreix la demanda i els objectius del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge.

El PLH de Sant Sadurní d’Anoia proposa un total de 26 actuacions que suposen ampliar el parc d’habitatge assequible amb 128 unitats. Des de fa anys, l’ajuntament està treballant per assolir aquests objectius, i és prova d’això el fet de reubicar l’OLH i els serveis socials per donar-li més visibilitat així com competències i funcions, la declaració per Ple de municipi com a àrea amb mercat d’habitatge tens, l’assumpció de competències per actuacions en situació anòmala de l’habitatge, així com també el conveni d’acord signat entre l’Ajuntament i la Sareb per a la cessió temporal d’habitatges per destinar-los a situacions d’emergència residencial.

Els dos PLH passaran per l’aprovació del Ple aquest mes de juliol, i posteriorament s’hauran d’enviar a la Generalitat per tal que faci els informes corresponents. Els Plans disposen d’una eina informática que s’ha lliurat als tècnics municipals per fer la gestió i seguiment de les diferents actuacions i fer-ne una avaluació monitoritzada.

Cada vegada més, quan redactem Plans locals d’habitatge ens trobem amb la voluntat per part dels municipis d’establir polítiques coordinades i supramuncipals entorn l’habitatge, per tal de poder donar una resposta conjunta i més eficaç a la ciutadania, com en el cas de Sabadell i Terrassa, els municipis de l’Alt Penedès, Salt i Girona o el Baix Montseny.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies