News
UrbanismeTransformació UrbanaViabilitat Econòmica Sector Urbanístic

Modificació puntual del PGO de Mataró en el sector 5‐07 “Madoz ‐ Antoni Puigblanch”

GMG 29/06/15

El passat 9 d’abril de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General de Mataró en el sector 5-07 “Madoz-Antoni Puigblanch”. Aquest document ha estat redactat conjuntament per PROMO, URBANLAND i GMG.

El sector 5‐07 és un dels àmbits de remodelació de la ciutat, on existeixen diverses edificacions industrials antigues -una d’elles catalogada- en un emplaçament molt cèntric, totalment envoltades pel teixit urbà residencial.

L’àmbit ha estat objecte d’alguns intents de modificar el planejament: primer el Pla general d’ordenació, que plantejava la seva transformació a ús residencial mitjançant un Pla especial, després una modificació de PGO que proposava transformar l’ús pel d’activitat econòmica, cosa que permetia mantenir bona part de les edificacions existents.

Les diferents alternatives proposades fins ara no han prosperat per manca de viabilitat econòmica, com a conseqüència de les elevades càrregues de transformació i del sostre consolidat existent d’inici. La nova proposta d’actuació pretén resoldre aquesta situació d’inviabilitat, tot i mantenint els objectius prioritaris del sector: l’obertura d’un passatge per donar continuïtat als àmbits confrontants, i el manteniment d’un espai lliure central, que comporta destinar el 42% de la superfície de l’àmbit a sistemes de domini públic.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies