News
UrbanismeINCASOL memòria socialSector Centre Lliçà d'Amunt

Participació ciutadana en el POUM de Lliçà de Vall i d’Artés

GMG 03/12/18

Els municipis de Lliçà de Vall i d’Artés estan iniciant la revisió del seu planejament urbanístic. En aquesta fase inicial, a part de l’anàlisi i diagnosi del municipi des del punt de vista tècnic que realitza l’equip redactor, és molt important copsar la visió de la ciutadania respecte el model de futur del seu poble o ciutat. Amb aquest objectiu, GMG s’ha encarregat de la definició i la dinamització dels processos de participació ciutadana vinculats a la formulació dels Plans d’ordenació urbanística d’aquests dos municipis.

En el cas de Lliçà de Vall el procés participatiu de l’Avanç de POUM ja ha finalitzat. S’han realitzat tallers durant diverses jornades (d’anàlisi i diagnosi, de propostes…) en que els participants han pogut fer aportacions respecte els temes que haurà de regular el nou pla urbanístic. El resultat s’ha recollit en la memòria de participació, instrument molt útil per a l’equip redactor de cara a formular l’Avanç de POUM.

Aquest avanç serà objecte d’exposició pública, obrint un nou període on es podran aportar nous suggeriments sobre les propostes estratègiques que plantegi, i donant continuïtat a aquest procés de participació fins que es concreti i s’aprovi el nou planejament.

El procés de participació del POUM d’Artés que ara s’inicia, es desenvolupa en un format diferent però amb idèntics objectius. En aquest cas es realitzen diverses sessions temàtiques, de menor durada, en cadascuna de les quals es tracten diferents aspectes del planejament com l’espai públic urbà, economia i societat o el medi natural.

Com a novetat d’aquests dos darrers processos participatius, s’ha introduït com a tema transversal de debat la relació entre l’urbanisme i la salut de les persones: com un determinat model urbà, la proximitat dels espais lliures, la mobilitat, les activitats, etc. poden fer més o menys saludable la vida dels ciutadans.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies