News
UrbanismePla estratègic d'equipaments

Pla Director d’Equipaments i Espais Municipals de Terrassa

GMG 17/04/24

A partir de l’inventari i diagnosi sobre els equipaments i espais municipals del municipi elaborat pel Departament de geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’ajuntament de Terrassa va encarregar a GMG la redacció del document de propostes i pla d’acció del Pla director d’equipaments.

El Pla és una eina de planificació i proposa una estratègia d’actuació de cara a l’adequació, la millora i l’ampliació de la xarxa d’equipaments municipals per als propers deu anys.

Les 50 actuacions definides tenen una coherència a nivell global des de les diferents visions del territori, i per tant, a banda de cobrir les necessitats, també encaixen amb els diversos plans que l’Ajuntament està desenvolupant, com ara el Pla de l’Esport, Pla d’Equipaments Culturals, Pla de la Gent Gran, Pla de Biblioteques, Pla de Rieres, Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica, etc.

Cada actuació proposada es basa en un dels tres criteris generals: funcional, territorial o de sostenibilitat, i conté la descripció, objectius i justificació de l’acció, així com el pressupost i calendari.

El document també fa una anàlisi la disponibilitat i/o mancança de sòl d’equipament per tal de saber a on es localitzen les reserves, la seva superfície i qualificació; i al mateix temps fa un apunt sobre criteris generals a tenir en compte o pautes per accions futures en relació a edificis sense ús qualificats d’equipament, en relació a la idoneïtat de l’emplaçament d’alguns equipaments existents i en relació a terrenys qualificats com a equipament poc adequats per aquest ús.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies