News

PMU Vapor Cortès de Terrassa: transformació d’un antic sector industrial

GMG 23/07/20

El passat divendres 17 de juliol l’Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector Vapor Cortès, redactada per GMG, que té com a objectiu principal fer viable el seu desenvolupament.

El sector de Vapor Cortès comprèn una dotzena d’illes industrials situades en una zona molt cèntrica de Terrassa que el Pla d’ordenació urbanística preveia transformar majoritàriament en  residencial i comercial, conservant i rehabilitant part de les naus antigues. Tot i que el sector ja comptava amb un Pla de millora urbana aprovat, i també s’havien tramitat els corresponents projectes de reparcel·lació i d’urbanització, per efecte de la crisi immobiliària el sector no va arribar a executar-se, i actualment continua mantenint el seu caràcter industrial.

Les causes principals que feien inviable el seu desenvolupament eren els elevats costos d’urbanització i les importants indemnitzacions, conseqüència de tractar-se d’un sector molt consolidat amb nombroses activitats en el moment d’iniciar la seva transformació. La Modificació de PMU proposa una sèrie de canvis puntuals (en l’ordenació de part de l’àmbit, en determinats aspectes normatius, etc.) que en conjunt aconsegueixen reduir les càrregues del sector per donar-li viabilitat i faciliten la posterior gestió.

El dimecres 22 de juliol l’alcalde, el regidor d’urbanisme, i altres representants de l’Ajuntament van visitar el sector acompanyats de representants i tècnics de la Junta de compensació. Durant la visita es va constatar el potencial de l’àmbit, per les seves característiques i situació, i es va manifestar la disposició de totes les parts a iniciar el seu desenvolupament.

Mira la notícia al següent enllaç: https://tuit.cat/bnwqw

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies