News
ArquitecturaPassivhausRecuperador EntàlpicSistema SATE

Primer hivern superat amb baix consum energètic en una casa unifamiliar a Matadepera.

GMG 26/03/15

L’habitatge unifamiliar que GMG va finalitzar l’any 2014 a Matadepera (Vallès Occidental) ha donat molt bons resultats de consums energètics durant el seu primer hivern, malgrat que aquest any s’han registrat temperatures mitjanes inferiors a les habituals.

L’habitatge aïllat de 240m2 útils, construït amb l’empresa constructora Rogeli Tena, el vam projectar per tenir una alta eficiència energètica.

En quant als sistemes passius, vam dissenyar l’habitatge optimitzant les orientacions solars de cada espai, vam calcular les obertures de façana i els voladissos per protegir-los de la radiació a l’estiu i per permetre l’aportació solar durant els mesos de fred. També vam sobredimensionar els aïllaments tèrmics dels tancaments, de la solera i de la coberta.

Pel que fa als sistemes actius, vam preveure una caldera eficient de condensació, col·lectors solars i uns dipòsits d’acumulació majorats. Així l’energia solar, a banda d’escalfar l’aigua calenta sanitària, també ajuda a cobrir una part important de la calefacció que es distribueix per terra radiant. D’aquesta manera hem aconseguit reduir molt el consum de gas obtenint un bon nivell de confort.

En el projecte s’ha previst també que en un futur proper, mitjançant una segona fase d’inversió econòmica, es pugui incorporar un sistema SATE d’aïllament exterior i un recuperador entàlpic de calor en el sistema de ventilació interior, que permetran a l’habitatge assolir la qualificació energètica A i convertir-se en un edifici de consum quasi nul.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies