News
EnginyeriaAuditories Energètiquesdèficit tarifariPotència Contractada

Redueix la potència elèctrica!

GMG 15/11/13

Les recents modificacions aprovades pel Ministeri d’Indústria en matèria d’energia elèctrica representen un pas més de les companyies i el govern central per intentar reduir al màxim el “dèficit tarifari” de les grans elèctriques, que curiosament, any rere any tanquen amb sucosos beneficis.

Aquestes modificacions introduïdes en l’Ordre IET/1491/2013, de l’1 d’agost, revisen a l’alça els peatges d’accés a l’energia i a determinades tarifes de les instal·lacions de règim especial a partir del segon trimestre de l’any en curs.

En resum i, encara que s’intenti disfressar la nova pujada amb reduccions del preu de l’energia (terme variable), aquest augment a nivell domèstic i terciari implica un creixement exponencial de la factura elèctrica que pot arribar fins al 151%.

Fins a l’aprovació de l’Ordre, el repartiment del terme fix (potència) i del terme variable (energia) era d’un 20%-80%. Amb l’actual canvi, aquesta proporció és 35%-65%, i per tant, les companyies comercialitzadores garanteixen que una part molt important de la factura no es vegi afectada davant de l’interès cada vegada més creixent per estalviar energia. És a dir, que encara que estalviïs energia al màxim, implantis solucions noves d’eficiència energètica i/o sistemes amb energies renovables, hi ha una part molt significativa de la factura que en condicions normals no podràs baixar i és la que correspon a la potència que tens contractada.

Seria sorprenent que el procés de reducció de potència fós un camí fàcil. Hem de partir de la premissa que a les companyies això no els interessa. Per tant s’ha de disposar de tota la informació tècnica i legal per no trobar-nos perduts en els laberints burocràtics que tant caracteritzen a aquestes empreses.

Des de GMG estem treballant en múltiples projectes en comunitats de propietaris, establiments comercials, edificis d’oficines, establiments industrials, instal·lacions domèstiques, instal·lacions d’enllumenat exterior, etc. on la prioritat és reduir la potència contractada fins als mínims valors necessaris, amb les mínimes inversions i intentant que els nostres clients no pateixin els tortuosos i esgotadors processos imposats per les companyies.

El procediment que seguim és el següent:

  • Mesura i anàlisi de la demanda màxima del consumidor. Aquest estudi es realitza en totes les franges horàries a fi efecte de determinar en quins períodes es pot reduir més la potència contractada. Durant aquest procés s’estudien a més altres elements com l’energia reactiva, la tipologia de les lluminàries, activació, motors elèctrics, harmònics, etc.
  • Estudi de les escomeses i la tipologia de connexió que té l’usuari contractat amb la companyia. Això és molt important perquè l’abast de la modificació a realitzar a la instal·lació dependrà de si la connexió és directa o indirecta.
  • Anàlisi econòmica de les inversions requerides per reduir la potència. Estudi dels períodes d’amortització (en els projectes realitzats fins ara la mitjana és de vuit a deu mesos).
  • Execució de les correccions requerides en la instal·lació. Canvi de l’ICP, canvi de l’IGA, instal·lació del dispositiu de sobretensions, modificacions en els esquemes de connexió dels comptadors, etc.
  • Nova legalització de la instal·lació. Aquest procés és requerit per les companyies en aquelles reduccions de potència on el valor final es mantingui per sobre dels 20kW. Tramitació a Indústria dels nous butlletins, participació en les inspeccions, si procedeixen, i certificació final de la instal·lació.

Una vegada conclòs aquest procés, que com es pot apreciar pot ser molt laboriós, podrem seguir intentant estalviar energia, amb la tranquil·litat que a partir d’aquest moment, si som responsables pagarem menys.

 Douany Casate Arias. Director d’Enginyeria GMG

Barcelona, 12 de Novembre de 2013
Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies