News
ArquitecturaEstratègies de Rehabilitació

Rehabilitació energètica integral d’un edifici al centre de Terrassa

GMG 23/03/20

El passat mes de gener GMG va entregar les obres finalitzades de rehabilitació energètica integral d’un edifici d’habitatges amb un local d’oficines al carrer Arquímedes 58, al centre de Terrassa.

Hem fet el buidat de tot l’edifici mantenint únicament la seva estructura consistent en parets de càrrega, forjats de biguetes metàl·liques i revoltons de volta ceràmica i una coberta de fusta. També vam decidir enderrocar l’escala de voltes catalanes per fer-ne una de nova que complís amb les mesures i normatives actuals i, a la vegada, guanyar espai per afegir un ascensor a l’edifici. Tots els forjats han rebut una capa de compressió de formigó armat.

L’edifici consta de tres habitatges destinats a lloguer. L’habitatge del primer pis té 111 m2 útils amb una terrassa de 45 m2 i ocupa tota la planta, mentre que el segon pis es parteix en dos habitatges tipus dúplex de 98 m2 útils amb 10 m2 de terrassa, que es distribueixen també en el nivell de sota coberta i disposen d’un doble espai sobre la zona de dia. A la planta baixa hi ha un local que es destina a l’ús d’oficina i té 137 m2 de superfície útil amb un pati de 60 m2.

A nivell estètic, la rehabilitació ha volgut ressaltar aquells elements que ens expliquen la preexistència i l’antiguitat de l’edifici. Hem deixat els sostres parcialment vistos així com part de les parets de fàbrica de maó massís. A la façana s’ha conservat la composició original de l’edifici i s’han renovat totes les fusteries i els porticons amb fusta pintada. A la planta baixa també s’ha optat per utilitzar la fusta a l’hora de plantejar la porta d’entrada de l’edifici i els dos finestrals del local.

A nivell d’instal·lacions i eficiència energètica, la climatització i la producció d’aigua calenta sanitària es realitza amb un sistema d’aerotèrmia individual per a cada entitat, i l’edifici s’ha aïllat tèrmicament posant especial atenció a la coberta de l’edifici on s’han disposat 16 cm de poliestirè extrusionat d’alta densitat. S’ha obtingut una qualificació energètica B de l’edifici.

Agraïm la confiança que el promotor ha dipositat en GMG i el seu recolzament durant l’obra, que ha permès assolir un resultat molt satisfactori.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies