News
ArquitecturaReforma IntegralRehabilitació Energètica

Rehabilitació energètica integral i ampliació d’un habitatge entre mitgeres a Port de la Selva, Alt Empordà

GMG 24/11/22

El passat mes de juliol GMG va finalitzar les obres de rehabilitació energètica integral d’una casa situada a la plaça de la Gent Gran, en el casc antic del Port de la Selva, a la comarca de l’Alt Empordà. La rehabilitació ha consistit en una reforma integral de la distribució de l’habitatge, que disposa de tan sols tres metres d’amplada lliure interior, una remunta de la planta sota coberta i la construcció d’una terrassa exterior. S’han conservat les parets mitgeres, les façanes i el sostre de la planta baixa consistent en unes voltes de creueria molt singulars.

Hem afegit aïllaments tèrmics i hem renovat totes les fusteries exteriors, optant per envidraments climalit de baixa emissivitat i fusteria exterior de pi. Hem escollit la fusta pels tancaments exteriors perquè, malgrat requeriran manteniment, és el material predominant en les cases antigues del poble i pensem que són molt més harmònics amb l’entorn que els finestrals d’alumini o de pvc.

La coberta és de fusta, mentre que el sostre de planta primera l’hem construït amb bigueta metàl·lica i revoltó de volta, una tipologia de forjats sovint utilitzada en les cases del poble.

Les parets mitgeres es van construir originàriament amb pedra de pissarra i sorra de platja sense rentar, contenint una elevada salinitat que provocava l’aparició d’humitats per capil·laritat molt importants en la planta baixa. Per evitar aquestes humitats, hem aïllat el terreny amb una làmina Slutter i hem repicat les parets mitgeres deixant la pedra vista en la seva part superior. A la banda interior de les mitgeres hem construït uns envans flotants a sobre del paviment amb una càmara d’aire que permeten l’assecatge de les mitgeres per convecció natural. A la planta baixa no hem utilitzat guixos i per acabar els paraments ceràmics hem arrebossat amb morter de calç transpirable.

En l’elecció dels materials s’ha intentat mantenir l’harmonia original de la casa, que algunes veus del poble asseguren que es tracta de la casa més antiga que es conserva en el casc antic.

Per la climatització de l’habitatge, considerant el seu ús de segona residència,  hem instal.lat bombes de calor d’expansió directa i fan-coils amb un COP òptim.

Volem agrair als propietaris i amics nostres, l’Oriol i l’Ester, la confiança, la il·lusió i la paciència que ens han donat en tot moment. També agraïm especialment la bona feina feta per en Raúl, el constructor, i la de tots els industrials que hi han participat, en Manolo amb la fusteria, en Lluís amb les instal·lacions, en Marc amb la serralleria i en Jordi amb la pintura. La bona feina de tots ens ha permès assolir un resultat del que estem molts satisfets.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies