News
UrbanismePolítiques d'Habitatge

S’aprova el Pla local d’habitatge de Sabadell 2019-2024

GMG 04/04/19

El Ple municipal, en sessió de 28 de febrer de 2019, va aprovar el Pla local d’habitatge de Sabadell 2019-2024. El Pla, redactat per GMG, planteja un total de 67 actuacions encaminades a desenvolupar una estratègia urbana, millorar les condicions de vida amb l’habitatge com a dret, augmentar i regular el parc d’habitatge de lloguer, implementar polítiques per a la rehabilitació i millora de la qualitat del parc d’habitatge existent, consolidar i millorar els serveis ordinaris municipals en matèria d’habitatge, promoure altres models d’accés a l’habitatge, i elevar i coordinar propostes entre administracions públiques.

La diagnosi del Pla local d’habitatge detecta una proporció molt important de demanda exclosa del mercat lliure (un 48% de la població no pot accedir a un habitatge de lloguer a preu de mercat), un parc d’habitatges envellit (els habitatges de Sabadell tenen una antiguitat mitja de 40 anys, un 7% es troben en molt mal estat) i uns recursos residencials d’emergència insuficients per fer front a les siutacions d’exclusió residencial, entre d’altres.

Davant d’aquesta situació, el Pla incorpora un increment molt significatiu del parc públic de lloguer (promoció municipal de 362 nous habitatges), ajuts municipals a la rehabilitació (1,4 milions d’euros anuals), la construcció d’un equipament municipal per a situacions d’emergència social, i també d’una residència pública per a la gent gran, entre aquestes 67 actuacions d’àmbits molts diversos.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies