News
UrbanismeMobilitatParticipació CiutadanaPatrimoni

Surt a exposició pública l’Avanç de POUM de Collbató

GMG 09/10/12

El passat dia 18 de juny de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Collbató va aprovar l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactat per GMG amb el suport de la Gerència de serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.

Collbató és un municipi amb una situació estratègica i un entorn privilegiat, amb destacats elements d’interès natural i patrimonial, presidits per la muntanya de Montserrat. Aquestes condicions ambientals i paisatgístiques i la seva bona comunicació i proximitat a la capital catalana han atret els darrers anys un nombre important de noves famílies que s’han assentat en el municipi en habitatges unifamiliars, sobretot aïllats, produint-se un consum extensiu de sòl.

L’Avanç de Pla realitza una anàlisi i diagnosi del marc físic, socioeconòmic i urbanístic del municipi i aposta per uns objectius i criteris en aquests àmbits: 1) Frenar l’ocupació extensiva de sòl urbanitzat i trencar la isotropia del teixit urbà, apostant per un creixement més compacte i introduint tipologies d’habitatges més agrupades i assequibles. 2) Estructurar i jerarquitzar la xarxa viària i dotar-la d’una major funcionalitat, resolent els accessos i connexions així com creant eixos cívics que permetin relacionar els nuclis, espais lliures i equipaments  i 3) Protegir el sòl no urbanitzable i potenciar la seva estructura i valor patrimonial.

Després de valorar diferents alternatives, l’ordenació inicial proposada preveu un creixement contingut del municipi  i centrat principalment en uns àmbits d’actuació estratègics on la intervenció comportarà millores generals a nivell de municipi (respecte la mobilitat, la relació del nucli amb l’entorn, els usos i activitats, l’estructura del teixit urbà, etc.). Aquests àmbits es desenvoluparan amb més detall en fases més avançades del POUM.

Durant la fase de redacció de l’Avanç de POUM, es va iniciar el procés de participació ciutadana, a càrrec de GMG Gestió i Participació Ciutadana, per tal que aquest tingués major incidència en la revisió del planejament general. La participació s’ha vehiculat a través d’una fase prèvia d’entrevistes a veïns del municipi, i de tres grans fases (una informativa, diversos debats sectorials i un taller obert al conjunt de la ciutadania, i una  fase de devolució) que van permetre implicar el municipi al procés de revisió del Pla i, alhora, tenir en consideració els diferents resultats obtinguts en la definició de criteris, objectius i estratègies de futur.

El document va estar en fase d’exposició pública fins el passat 2 d’octubre i els ciutadans van poder fer les seves aportacions, que es tindran en consideració a l’hora d’iniciar la redacció del document per a la fase d’aprovació inicial.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies