News
Urbanismetransformació urbana Molins de Rei

Transformació del sector Can Coll de Molins de Rei

GMG 04/04/19

El passat 5 de març el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de Can Coll, formulada per l’equip de GMG per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquesta Modificació de PGM té per objecte reordenar el sector comprès entre l’Avinguda Barcelona, el carrer Canal de la Infanta i el carrer Josep Folqué, actualment ocupat per unes antigues naus industrials i per edificis d’habitatges que donen front a aquests carrers.

La proposta té per objecte millorar l’ordenació d’aquest àmbit, generant nous espais lliures i procurant una major permeabilitat i accessibilitat per a vianants, donant continuïtat als itineraris urbans, i integrant les edificacions en l’entorn. Al mateix temps, es plantegen unes volumetries que permetin noves tipologies d’habitatge més coherents amb la demanda actual.

La nova ordenació no només comporta un esponjament interior del sector –l’interior d’illa esdevé espai lliure públic obert als carrers perimetrals- sinó també una major amplada del carrer Canal de la Infanta per reforçar el seu caràcter d’eix cívic i per permetre en el futur nous modes de transport que permetin millorar la mobilitat d’aquesta part de la ciutat.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies