News
ArquitecturaArquitectura i sostenibilitatEficiència Energètica

Abans de comprar pregunteu: I quant gasta aquest habitatge?

GMG 28/10/15

Els propietaris particulars que decideixen canviar d’habitatge, bé sigui construint-ne un de nou o bé partint d’una rehabilitació integral d’un d’existent, estan cada vegada més sensibilitzats amb que el nou edifici ha de ser energèticament eficient o de baix consum energètic.

La tendència a l’alça del cost de l’energia que suportem com a usuaris dels edificis i la preocupació sobre la sostenibilitat i el medi ambient són les causes que motiven als nostres clients particulars a introduir mesures d’eficiència energètica que comportin major estalvi i menor impacte mediambiental.

Durant el primer semestre del 2015,  GMG ha redactat els projectes de cinc nous habitatges unifamiliars amb diferents tipologies. Dos d’ells són d’obra nova, una casa aïllada a Matadepera i un habitatge entre mitgeres a Terrassa i els altres són rehabilitacions energètiques integrals d’habitatges ja existents, dos a Terrassa i un a Sant Quirze del Vallès. Tots aquests projectes que ara començarem a construir seran habitatges energèticament eficients:dues de les cases assoliran la qualificació energètica A, dues la B i una la C.

Construir amb mesures d’eficiència energètica suposa un estalvi econòmic pel comprador durant tot el temps d’utilització de l’habitatge però a la vegada  suposa incrementar els costos de construcció respecte dels estàndards legals.

Els promotors d’edificis plurifamiliars han d’assumir inicialment aquest major cost de construcció i posteriorment han de repercutir-lo en el preu de venda dels habitatges, fet que encareix el producte final respecte l’oferta existent que no disposa de cap mesura d’eficiència energètica.

Així doncs, si el client no demana un baix consum energètic, és comprensible que el promotor es mostri reticent a introduir prestacions d’eficiència ja que veu que li encareixen la promoció, que la fan menys competitiva econòmicament respecte l’oferta existent i que l’aplicació d’aquestes mesures beneficien només al futur estalvi del comprador.

Mentre les normatives de construcció no siguin més exigents, els compradors i llogaters d’habitatge de promoció, que són la gran majoria, han d’exigir habitatges energèticament eficients, de la mateixa manera que ho fan a l’adquirir un vehicle o un electrodomèstic. Per això, abans d’adquirir un nou habitatge hem de preguntar: “I quant gasta aquest habitatge?”. Només així la demanda crearà l’oferta i els promotors optaran per construir habitatges més eficients que contribuiran al nostre estalvi econòmic i a la millora de la nostra qualitat de vida i garantiran una major sostenibilitat ambiental.

Toni Mas. Arquitecte

Imagen1 Imagen4 Imagen3

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies