News
UrbanismeDemanda d'Habitatge Social

En redacció els Plans locals d’habitatge de Sant Celoni, Sant Quirze del Vallès i Reus

GMG 24/11/22

L´habitatge és un element clau de la política municipal i molts ajuntaments estan actualitzant el seu Pla local d’habitatge o bé n’inicien un de nou amb la voluntat de donar resposta a la necessitat d’accés a l’habitatge o bé de manteniment i adequació d’aquest. Des de GMG estem redactant els Plans locals d’habitatge de Sant Celoni, Sant Quirze del Vallès i Reus.

Els tres municipis presenten un estat de partida que els diferencia ja sigui per la seva configuració urbana, el teixit residencial o l’encaix i el rol dins el seu context urbà (Baix Montseny, àrea metropolitana Tarragona, plana del Vallès). Per altra banda, la realitat i les problemàtiques entorn l’habitatge són comunes, amb més o menys incidència a cada municipi: preus de l’oferta, desnonaments, situacions d’ús anòmal dels habitatges,…

El PLH de Sant Celoni es troba aprovat inicialment des del setembre de 2022 i pendent d’aprovació definitiva després del termini d’exposició pública. En aquest cas, s’ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona i compta amb un gestor de projectes per poder fer el seguiment i avaluació del Pla durant els 6 anys de vigència.

A Sant Quirze del Vallès estem en fase de redacció del Pla d’acció per definir els objectius específics i quantificar les accions a dur a terme. Aquesta fase l’estem elaborant després d’un procés participatiu que hem fet amb la ciutadania, tècnics municipals i polítics, en el qual es van debatre les problemàtiques actuals i es va parlar sobre propostes per garantir l’accés a l’habitatge als joves, les necessitats de les persones d’edat avançada, els models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge i de com potenciar el lloguer accessible i social.

Pel que fa el Pla d’habitatge de Reus estem en fase de definició de les propostes encaminades, entre d’altres, a  l’adquisició d’habitatge, generar un programa municipal d’ajudes d’habitatges buits de particulars per posar-los a disposició de la Borsa de lloguer, realitzar un estudi dels barris i la població amb major dificultat d’accés a l’habitatge i disposar d’eines de gestió de la informació.

Els diferents plans d’habitatge s’han adequar a les directrius del Pla territorial sectorial de l’habitatge de Catalunya (pendent d’aprovació definitiva), i per tant al compliment, en cas necessari, de l’objectiu de solidaritat urbana.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies