News
Urbanismereparcel·lació i urbanització

Lliurem 58 habitatges energèticament eficients al sector de Can Colomer, Terrassa

GMG 22/07/21

L’any 2004, GMG va redactar el Pla Parcial de Can Colomer. En aquell moment es tractava de l’encàrrec d’urbanisme més important que havíem rebut mai i vam posar-nos a treballar molt il·lusionats en aquest nou sector de sòl urbanitzable previst pel POUM de Terrassa al nord oest de la ciutat. A banda d’uns 4.452 habitatges dels que un 20% serien protegits en règim general i un altre 10% de preu concertat, el sector preveia destinar el 70% de la seva superfície a sòl públic amb un 10% d’equipaments i el 38% d’espais lliures (d’un total de 47Ha).

La tramitació va ser tot un èxit per un Pla parcial d’aquesta importància, que es va aprovar definitivament el juliol del 2006. Anys més tard, el maig del 2008, rebíem l’aprovació del projecte de reparcel·lació i d’urbanització i el següent mes de juliol iniciàvem les obres d’urbanització de tot el sector.

Malauradament, la crisis econòmica que va patir el sector immobiliari va fer aturar les obres el setembre del 2010, que es van reprendre a l’octubre del 2011 per finalitzar únicament la primera fase d’urbanització de la carretera de Rellinars.

Doncs bé, 17 anys després d’iniciar el Pla parcial, el passat mes d’abril vam finalitzar el primer encàrrec d’un edifici residencial, promogut pel Grup Sorigué. Es tracta d’un bloc de 58 habitatges, 8 d’ells protegits, de 2, 3 i 4 dormitoris amb amplies terrasses exteriors, 91 places d’aparcament, 58 trasters i una zona comunitària enjardinada que disposa de piscina i de jocs infantils.

La seva superfície construïda sobre rasant distribuïda en PB + 5 és de 8.400 m2 i la de sota rasant de 3.600 m2 en dos nivells de soterrani. Ha assolit la qualificació energètica A gràcies a l’elevat grau d’aïllament de l’edifici i a l’eficiència dels sistemes de climatització i de producció d’aigua calenta sanitària per aerotèrmia. Cal destacar els excel·lents acabats dels habitatges, que sens dubte posen el llistó molt alt en quan a tipologies i qualitats, per les futures promocions que es vulguin desenvolupar en el sector de Can Colomer.

Les obres s’han desenvolupat amb molta eficiència dintre dels terminis previstos per Sorigué i la comercialització de la promoció ha estat un èxit de vendes malgrat haver coincidit amb la situació excepcional provocada per la pandèmia.

Des de la nostra news, volem agrair a tot el Grup Sorigué la confiança dipositada en GMG per impulsar aquest projecte.

Podeu veure un breu reportatge clicant a la següent imatge.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies