News
Urbanismedació en pagamentLlei 24/2015 habitatge i pobresa energèticaRisc d'Exclusió Residencial

Estudi per a la detecció i mobilització de pisos buits a Banyoles

GMG 28/10/15

El passat mes de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la ILP que ha donat lloc a la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta Llei preveu diferents mesures per tal d’evitar els desnonaments i les situacions de risc d’exclusió residencial, com per exemple l’aplicació del lloguer social obligatori, la dació en pagament o el reallotjament immediat quan sigui necessari per part de les administracions.

Davant la necessitat i interès de l’Ajuntament de Banyoles de dinamitzar el parc vacant i assegurar l’accés a l’habitatge al conjunt de la ciutadania, des de GMG es va elaborar una metodologia específica que combina el tractament i l’anàlisi del padró, el cadastre i els consums d’aigua. Aquest mètode ha permès xifrar i localitzar els habitatges buits en el conjunt de la vila, i concretament, aquells de propietat d’entitats financeres i les seves filials immobiliàries, els fons d’inversió i les entitats de gestió d’actius.

Val a dir que el creuament de les dades sovint no és automatitzat i per tant es requereix d’un treball individualitzat de la informació, d’una depuració de les dades i d’un treball de camp per corroborar els resultats obtinguts. Alhora, s’ha utilitzat el SIG per a la localització d’aquests habitatges per tal de definir zones de més o menys concentració d’habitatges vacants i prioritzar les actuacions a dur a terme en el municipi així com poder tenir un seguiment continuat en el temps de l’estat de desocupació.

banyoles buits 2 banyoles buits

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies