News
ArquitecturaPla de barris la MaurinaRehabilitació Energètica

Finalitzada la rehabilitació de façana d’un bloc plurifamiliar de 66 habitatges a Terrassa

GMG 26/03/15

GMG ha finalitzat la rehabilitació de les façanes d’un edifici de 66 habitatges a l’avinguda 22 de juliol de Terrassa, administrat per Seproin Finques.

GMG va plantejar el projecte contemplant diferents opcions i nivells d’actuació en els aparcaments, les cobertes i les façanes, que anaven des de la rehabilitació convencional fins a l’energètica, calculant fins i tot els terminis d’amortització dels sobrecostos de la rehabilitació energètica a partir dels estalvis energètics assolibles.

Això va permetre a la comunitat visualitzar i entendre els costos i les subvencions subjectes a cada grau d’intervenció. Mitjançant un procés de comunicació i participació amb la comunitat, aquesta va poder escollir amb un correcte coneixement el tipus d’intervenció que més s’ajustava a les seves necessitats i possibilitats.

Les obres s’han centrat principalment en rehabilitar 3.300 m2 de façanes, a partir d’un sanejament general, el cosit de fissures i l’aplicació d’un morter reparador armat a sobre l’obra vista de l’edifici que presentava greus patologies tant en el propi material com per la deficient qualitat amb la que va ser construït l’edifici.

El pressupost d’execució per contracte ha estat finalment de 310.000€ dels que l’Ajuntament de Terrassa n’ha subvencionat 75.000€ mitjançant els fons del Pla de Barris de la Maurina.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies