News
EnginyeriaEficiència Energètica HabitatgesRAPEJUN

GMG finalitza les obres d’addició de 23 habitatges en PB+5 sobre un aparcament existent a la Plaça de la Cooperativa, a Terrassa

GMG 20/07/23

El 2011 GMG va finalitzar les obres d’urbanització del Polígon d’Actuació PA-FUP01 FUPAR-FIRA als terrenys de l’antiga seu de la Fundació Fupar de Terrassa. El 2012 vam acabar les obres del primer edifici plurifamiliar del sector, Finca núm. 4 del PA, ubicat a la plaça de la Cooperativa fent cantonada amb el carrer Amadeu de Savoia, i el mateix any a la Finca núm. 3, confrontant a l’esmentada Finca 4, es van executar dues plantes soterrani que formen part d’un únic aparcament per a 51 vehicles que comparteixen les dues finques. Les obres van quedar paralitzades degut a la conjuntura econòmica del moment, el 2020 la promotora RAPEJUN va comprar l’actiu i ens van encarregar un nou projecte damunt l’aparcament executat i en funcionament des del 2012. Dels 28 habitatges previstos el 2012 passem a 23, i els volíem dotar d’altes prestacions per assolir la millor qualificació energètica possible.

El canvi substancial de projecte per posar al dia un producte residencial atractiu i actual amb habitatges més grans i poder-los adaptar a les normatives vigents, va obligar a tramitar una nova llicència d’obres majors. Es decideix que l’edifici, a més de compartir l’aparcament amb el bloc veí, segueixi amb un disseny de façana molt semblant al mateix, a fi efecte de cercar una harmonia arquitectònica i compositiva al front de façana Est de la plaça. S’ha hagut d’intervenir a l’aparcament existent i en funcionament per adaptar al CTE la instal·lació d’extracció i impulsió d’aire del mateix. Aquest fet ha requerit d’una complexa coordinació dels treballs a l’obra per reduir al mínim les interferències amb els usuaris de l’aparcament.

S’han projectat doncs els 23 habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, tots ells passants amb grans terrasses exteriors donant a la plaça i amb acabats de gran qualitat. La superfície construïda total sobre rasant distribuïda en PB+5 és de 3.100 m2. L’edifici ha obtingut la qualificació energètica AA en consum i en emissions de CO2 gràcies, per una banda, a l’elevat grau d’aïllament tèrmic de l’envolupant, la qualitat de la fusteria exterior i les proteccions solars amb lamel·les d’alumini,  i per altra banda,  a l’eficiència del sistema d’aerotèrmia híbrida individual amb expansió directa per produir ACS, calefacció i refrigeració.

Agraïm a RAPEJUN la seva confiança en el nostre equip tècnic i l’oportunitat d’haver pogut col·laborar amb ells en un projecte especialment important per GMG doncs simbolitza la culminació de part d’un procés que es va iniciar amb la gestió urbanística de l’àmbit fa gairebé 15 anys.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies