News
EnginyeriaAlta Qualificació EnergèticaAuditoria EnergèticaSubvencions ICAEN

GMG ha tramitat 14 expedients de sol•licituds de subvencions de l’ICAEN en matèria d’estalvi i eficiència energètica en la convocatòria 2011

GMG 17/01/12

GMG ha gestionant 14 sol·licituds de subvencions per a l’estalvi i l’eficiència energètica que han estat publicades al DOGC a principis del mes de desembre de 2011.  Les 14 sol·licituds s’han realitzat en nom i col·laboració amb empreses implicades en l’estalvi energètic i amb una clara estratègia de creixement sostenible.

Les diferents línies que s’han tramitat, amb subvencions de fins el 75% del cost elegible són:

– Subvencions per a la realització de auditories energètiques.

– Subvencions per a la modificació de l’envolupant tèrmica d’edificis diferents d’habitatges.

– Subvencions per a la modificació dels sistemes d’enllumenat interior.

– Subvencions  per a la modificació dels sistemes de climatització.

– Subvencions per la construcció d’habitatges d’alta qualificació energètica.

– Subvencions per al desenvolupament de projectes d’edificis amb alta qualificació energètica.

Per desenvolupar els treballs associats a aquestes subvencions, GMG disposa d’una sèrie d’equips de mesura i monitorització d’última generació mitjançant els quals es podran analitzar entre altres, detalls addicionals de l’envolupant dels edificis i que són responsables d’un part molt important del consum energètic. Els equips que GMG posa a disposició dels seus clients pel desenvolupament dels treballs són:

– Càmera termogràfica.

– Equip multifunció per mesurar la temperatura, humitat, pressió, concentració de CO2, qualitat de la combustió, nivell d’il·luminació, transmitància tèrmica i cabal d’aire, entre d’altres paràmetres.

– Analitzador de xarxes elèctriques amb capacitat per mesurar els paràmetres habituals més harmònics: flickers, desequilibris, etc.

Totes aquests subvencions de l’ICAEN i que ha gestionat GMG, s’impulsen des de la certesa que una part no menys preable de les solucions a la viabilitat econòmica d’una empresa s’han de centrar en el desenvolupament sostenible i l’estalvi energètic.

Els treballs corresponents a cada línia de subvenció es realitzaran al llarg d’aquest 2012. El percentatge màxim que podria ser subvencionat en el règim reglat equivaldrà al 75% dels costos de cada actuació.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies