News
Urbanismeestàndards d'equipamentsPlanificacióSEEP

Es presenta el Pla director d’equipaments de Sant Feliu de Llobregat

GMG 21/02/13

Sant Feliu de Llobregat compta des del mes de setembre de 2012 amb un Pla director d’equipaments del municipi, redactat per GMG amb la col·laboració i suport tècnic del Servei d’Equipaments i Espais Lliures de la Diputació de Barcelona. El 16 de febrer d’enguany, es va realitzar una sessió oberta a la ciutadania per donar a conèixer el Pla i sotmetre’l a debat, presidida per l’alcalde Jordi San José, un tècnic de la Diputació de Barcelona i l’equip de GMG.

El Pla és una eina de planificació que recull la situació actual dels equipaments del municipi i les necessitats de la seva població. Mitjançant aquesta anàlisi i diagnosi s’elabora un full de ruta per a potenciar els equipaments existents i fer una previsió a nivell estratègic.

Tenint present el context socioeconòmic i la realitat municipal, s’ha considerat com a criteri principal l’eficiència econòmica, la sostenibilitat i la viabilitat de les actuacions d’acord amb la situació financera pels propers anys.

Derivat de l’anàlisi i diagnosi, el Pla manifesta que Sant Feliu de Llobregat no presenta deficiències importants que requereixin de la construcció immediata de nous equipaments o l’ampliació de les instal·lacions existents. Tanmateix, el municipi disposa de suficient sòl qualificat en clau urbanística d’equipament per fer front a les necessitats de la ciutadania a mitjà i llarg termini així com edificis construïts poc utilitzats que podrien abastar més serveis o bé una reestructuració d’aquests.

En base a aquests criteris, el Pla director d’equipaments de Sant Feliu de Llobregat estableix els següents objectius: 1) Estructuració i vertebració de la xarxa d’equipaments i espais lliures per tal de reforçar el model de ciutat i garantir la cobertura de les necessitats ciutadanes. 2) Optimització dels equipaments existents amb la finalitat de millorar la qualitat d’aquests i dels serveis que es presten. 3) Optimització dels recursos econòmics i patrimonials.

Les estratègies que s’apunten per a l’assoliment d’aquests objectius es basen per una banda en la cobertura de les necessitats detectades, per altra banda en el compliment dels principals estàndards i finalment en la coherència en termes de viabilitat i eficiència econòmica del seu desenvolupament.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies