News
UrbanismeModificació de PlanejamentProjectes de Reparcel·lacióReclassificació del Sòl

Jornades de Dret Urbanístic de la Diputació de Barcelona

GMG 13/12/13

Al llarg del mes d’octubre i de novembre la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de la Diputació de Barcelona, va organitzar un curs sobre dret urbanístic adreçat a tècnics municipals dels Ajuntaments de la província de Barcelona.

Dins del marc d’aquestes jornades, GMG va rebre l’encàrrec de preparar les sessions dedicades al Projecte de reparcel·lació, a la Viabilitat de les actuacions urbanístiques, i a la Modificació de planejament i reclassificació de sòl. Les ponències van ser a càrrec de Joan Badia, arquitecte de GMG, Pablo Molina, advocat de Garrigues, Agustí Jover i Miquel Morell, economistes de Promo, i Maria Bonet, geògrafa de GMG.

Donat el perfil divers dels assistents al curs (arquitectes municipals, secretaris, assessors jurídics, etc. de més de quaranta ajuntaments), les sessions es van plantejar des d’una perspectiva pluridisciplinar, entenent que les actuacions urbanístiques han de tractar-se necessàriament des dels diversos camps professionals, i de manera integrada. Les ponències es van centrar en temes que poden ser d’especial interès en el moment actual, com ara les possibilitats que ofereix la gestió urbanística per fer viables les actuacions, la responsabilitat derivada de les modificacions de planejament, etc.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies