News
Urbanismedivisió poligonal Torroella de MontgríProjectes de Reparcel·lacióUrbanització Estartit Residencial

La gestió urbanística de les urbanitzacions amb dèficits

GMG 29/06/17

El tema de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics (aquells creixements urbans de baixa densitat que mai van completar el seu procés d’execució) és un dels principals problemes urbanístics a Catalunya. La Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits no va tenir els resultats esperats, i el nou avantprojecte de Llei de territori actualment en tràmit torna a incidir en aquesta qüestió amb la voluntat de flexibilitzar les condicions urbanístiques per permetre que aquests sectors puguin finalitzar la seva transformació.

Mentrestant, la legislació urbanística vigent preveu nombrosos mecanismes i instruments de gestió urbanística que, correctament aplicats, donen un ventall de possibilitats molt ampli per poder avançar en el desenvolupament urbanístic d’aquests àmbits.

Darrerament GMG ha estat treballant en algunes d’aquestes urbanitzacions, com el sector Ca l’Enric de Calafell a Castellgalí, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i Estartit Residencial a Torroella de Montgrí, per encàrrec del propietari de l’àmbit.

En el cas de Castellgalí, GMG ha redactat un projecte de reparcel·lació que ha permès resoldre diverses problemàtiques a nivell administratiu o civil, com la inscripció de contractes privats de compravenda de parcel·les que no constaven en el Registre de la Propietat.

En el cas de Torroella de Montgrí, l’equip de GMG ha formulat una proposta de divisió poligonal que ha permès desvincular la gestió urbanística d’un grup de parcel·les no consolidades de la resta de la urbanització, que ja es troba edificada pràcticament en la seva totalitat. Això permetrà que cada polígon pugui acomplir les seves obligacions de cessió de sistemes públics i d’execució de les obres d’urbanització, i per tant completar la seva transformació urbanística.

En aquest àmbit professional no hi ha solucions universals. Cal en cada cas concret fer una diagnosi exhaustiva de l’estructura de la propietat, del planejament vigent, de l’estat de les obres d’urbanització, etc. i en funció del resultat plantejar una estratègia a mida.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies