News
Urbanismeinventari de camins

L’inventari municipal de camins

GMG 27/07/22

A Catalunya, el Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre) obliga a tots els ajuntaments a disposar d’un inventari dels seus béns, incloent els vials no urbans d’ús públic (tant camins i pistes aptes per a trànsit rodat com senders) i la Llei municipal i de règim local preveu els inventaris municipals de camins com a instrument fonamental per a la defensa dels camins públics. Tot i aquesta obligació, vigent des de finals del segle passat, moltes entitats locals encara no disposen d’aquest inventari.

El municipi de Sant Ferriol, situat a l’alta Garrotxa, ha experimentat els darrers anys un augment de l’oferta i la demanda senderista i conseqüentment disposar d’un inventari de camins que determini la propietat dels senders i minimitzar les tensions per l’ús d’aquestes vies ha esdevingut una necessitat. La redacció de l’inventari de camins d’aquest municipi va ser encarregat a GMG, que a partir d’un sistema d’informació geogràfica va elaborar, per a cada un dels camins que conformen el document, una fitxa on es recullen les seves principals característiques, i els plànols corresponents, a partir de les fonts documentals, cartogràfiques i fotogramètriques i del treball de camp.

L’inventari municipal de camins de Sant Ferriol ha pogut identificar 55 vials amb una longitud total de 109,46 quilòmetres, dels quals 53 (105,02 quilòmetres) són de titularitat municipal i els altres 2 (4,44 quilòmetres) són privats però amb dret de pas a vehicles d’extinció d’incendis. Cadascun d’aquests camins es descriuen de manera individual i alhora s’ha representat el conjunt a través de plànols que es poden consultar fàcilment també mitjançant un visor cartogràfic preparat a aquest efecte.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies