News
UrbanismePla parcial

Modificació del Pla parcial de Can Colomer-Torrent Mitger, de Terrassa

GMG 25/05/12

L’Ajuntament de Terrassa, en data 30 de març, va aprovar definitivament una Modificació del Pla parcial de Can Colomer-Torrent Mitger, encaminada a fer més viable l’execució d’aquest sector.

En aquest sentit, la proposta -redactada per GMG Plans i Projectes- busca adaptar el Pla parcial a l’actual context econòmic i social, plantejant una execució del sector per fases.

D’aquesta manera la primera etapa d’urbanització, actualment en execució, podrà finalitzar-se a mitjans d’aquest any 2012, completant així la connexió entre la ciutat i l’autovia orbital, urbanitzant un espai lliure adjacent al barri del Poble Nou, i permetent edificar els primers blocs d’habitatges del sector.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies