News
UrbanismePolígon d'Actuació

Modificació del POUM de Terrassa en l’àmbit del polígon “carrer de l’Anoia”

GMG 27/04/16

El desajust entre les previsions del planejament urbanístic –invariables des del moment que s’aprova el pla- i la realitat, que canvia constantment, és un tema habitual en els debats urbanístics, i més en el context d’aquests darrers anys. És una qüestió fonamental que s’ha plantejat també de cara a la futura Llei de Territori.

La Modificació del POUM de Terrassa en l’àmbit del polígon d’actuació PA-ANO001 “Carrer de l’Anoia”, redactada pels tècnics de GMG i URBAN LAND & PROJECTS, i aprovada inicialment en data 25 de febrer de 2016, és un exemple de com el planejament s’ha d’adequar als canvis que es van produint al llarg del temps.

La proposta inicial del POUM aprovat l’any 2003 responia a la previsió de construcció d’un Eix de Llevant que durant els anys successius (amb els corresponents plans de mobilitat i obres d’urbanització que s’han anat executant posteriorment) s’ha anat consolidant més cap a l’oest, per l’actual pas del carrer Colom sota l’autopista C-58.

A la vegada, la proposta inicialment prevista ha esdevingut inviable des del punt de vista tècnic i econòmic, com a conseqüència de les importants càrregues derivades de la previsió d’un nou túnel sota l’autopista –prolongació del carrer Anoia- i de les indemnitzacions que comportaria l’afectació de la nau industrial existent, propietat de la cooperativa Acofarma.

El nou projecte de reordenació d’accessos a l’Autopista, formulat per la Direcció General de Carreteres, ja no contempla l’execució d’aquest pas sota la C-58, sinó que reforça i amplia l’existent en l’encreuament amb el carrer Colom. Aquest context permet que la Modificació de POUM pugui replantejar l’ordenació prevista inicialment, la qual cosa dóna viabilitat a l’àmbit i permet que aquesta cooperativa pugui mantenir la seva activitat a la ciutat.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies