News
UrbanismeMasies Collbató

Pla especial de catàleg de masies i cases rurals de Collbató

GMG 11/02/14

El municipi de Collbató compren dos àmbits de característiques molt diferents. La meitat nord abasta part de la muntanya de Montserrat, amb diverses ermites i altres petites construccions vinculades als camins. A la meitat sud, ocupada majoritàriament per la plana, s’hi emplacen totes les masies del terme municipal, lligades a finques agrícoles destinades originàriament a la vinya i l’olivera.

Per tal d’inventariar aquestes edificacions i regular les seves condicions urbanístiques GMG ha redactat el Pla especial del Catàleg de masies, amb l’assessorament i gestió de la Diputació de Barcelona. Aquest pla justifica quines masies i cases rurals s’inclouen en el catàleg en base a raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. En aquesta fase del treball ha estat de molta utilitat un document de 1882 que forma part del fons de la cartoteca de l’Institut Cartogràfic de Catalunya: “Atlas del Plano Geométrico del Término Municipal de Collbató”. No és gens habitual trobar cartografia de detall tan antiga de tot un terme municipal.

A partir d’aquest catàleg, el Pla especial regula les possibilitats d’actuació en aquestes edificacions i els usos admesos en cadascuna, d’entre els que preveu la legislació urbanística: habitatge, turisme rural, restauració, educació en el lleure, equipaments, activitats artístiques o artesanals, i hoteler, amb la finalitat de reforçar l’activitat i l’estructura del sòl no urbanitzable i la conservació del paisatge rural.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies