News
Urbanismehorts MatadeperaPla especial horts urbans

Pla especial per la implantació d’uns horts urbans a Matadepera

GMG 03/07/14

GMG ha redactat un Pla especial urbanístic de desenvolupament per a la implantació d’uns horts urbans en sòl d’equipament a Matadepera, el qual es va aprovar incialment per la Junta de Govern Local el 14 de miag de 2014 i es va obrir un període d’exposició pública.

La proposta d’implantar uns horts urbans en aquest emplaçament sorgeix a partir d’una iniciativa ciutadana per poder disposar d’uns terrenys on desenvolupar activitats d’horticultura en el municipi.

El Pla té un doble interès públic. D’una banda, l’interès social de poder realitzar, de manera comunitària i organitzada, activitats agrícoles que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones -alhora que contribueix a la sostenibilitat econòmica de les famílies- i a reforçar el teixit social del municipi, per les relacions que es generen a partir d’un objectiu comú, compartint coneixements i recursos, com passa amb la resta del teixit associatiu.

D’altra banda, l’interès a nivell educatiu d’una activitat docent que es realitza a l’ inici del projecte (l’aprenentatge i transferència de coneixements a persones que inicialment desconeixen aquest àmbit) i posteriorment la formació continuada mentre es desenvolupa l’activitat d’horticultura al llarg de tot l’any.

A part d’aquesta doble component que l’activitat té per sí mateixa, en aquest projecte en concret s’hi planteja incorporar altres aspectes amb una clara voluntat social i ambiental, com són la integració de persones amb mobilitat reduïda (es preveuen bancals amb horts elevats perquè puguin ser treballats per part d’aquest grup) i la producció de productes ecològics, pels evidents beneficis per a la salut de les persones i per evitar afectacions de l’activitat sobre el medi ambient.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies