News
UrbanismeDiputació de BarcelonaPla director d'equipaments

Ponència sobre els equipaments en la planificació urbana

GMG 08/11/16

El passat 27 d’octubre GMG va participar en la ponència “Els equipaments en la planificació urbana. Els plans directors d’equipaments”, dintre de la sessió dedicada a “Treballs sectorials associats a la planificació i gestió urbanística”. La jornada s’emmarca en el seminari d’Actualització Urbanística 2016 organitzat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de la Diputació de Barcelona, adreçat a tècnics de l’administració local.

Conjuntament amb Montserrat Montalbo, del Servei d’Equipaments i Espai Públic (Diputació de Barcelona), en Joan Badia, arquitecte de GMG, va exposar la relació de les diferents normatives sobre equipaments i plans sectorials amb la planificació urbanística municipal.

La figura del Pla director d’equipaments és un instrument estratègic molt útil per planificar les actuacions en matèria d’equipaments, que parteix d’una anàlisi i diagnosi sobre les necessitats actuals i futures, la disponibilitat de recursos, etc. Així, tot i que el treball té un abast més ampli que l’estrictament territorial, les seves conclusions i les actuacions que proposa tenen una relació molt estreta amb el model de municipi i el planejament urbanístic.

Per il·lustrar la ponència es van mostrar diversos exemples de Plans directors d’equipaments redactats per GMG, com els de Santa Maria de Palautordera, Martorell, Sant Feliu de Llobregat o Olivella.

jornada-diba-2

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies