News
UrbanismeLlei de Barris

Redacció de l’informe d’avaluació final del Pla de Barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, a Girona

GMG 09/09/11

GMG ha elaborat una metodologia específica que combina els mètodes quantitatius i qualitatius per tal de redactar l’informe d’avaluació final del Pla de Barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla i avaluar els resultats de les actuacions.

El municipi de Girona va resultar beneficiari dels ajuts de la Llei de Barris a la segona convocatòria presentada l’any 2005. D’acord amb la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, un cop finalitzada l’actuació s’ha d’elaborar un informe d’avaluació final per incorporar-ne l’experiència al conjunt dels programes en curs.

En el cas de Girona, els tècnics de GMG han utilitzat metodologies i fonts d’informació diverses per a l’obtenció d’indicadors i l’elaboració de l’informe: explotació de dades estadístiques, informació dels mateixos expedients dels projectes realitzats, entrevistes als agents implicats, enquestes, sessions d’informació i debat amb la ciutadania, entre d’altres.

L’informe avalua de manera objectiva els resultats de les actuacions des de la perspectiva de la funcionalitat urbanística i territorial, l’estructura econòmica i comercial, les implicacions ambientals, la cohesió social i l’equitat de gènere en l’ús del territori.

Es desprèn que el projecte ha tingut un grau de realització molt alt, amb un 96% del pressupost executat, i amb un nivell de satisfacció notable, al voltant d’un 70%, tot i que en determinades actuacions caldrà esperar a més llarg termini per poder avaluar la seva repercussió. El treball realitzat ha estat coherent amb les estratègies municipals, i s’ha observat una capacitat d’adaptació del projecte i les seves actuacions a la realitat i els temps.


Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies