News
UrbanismeParticipació ciutadana als PLH

Redacció dels Plans locals d’habitatge de Terrassa i de Sabadell

GMG 03/12/18

GMG està redactant actualment els Plans locals d’habitatge (PLH) de Terrassa i de Sabadell amb la finalitat de, a partir d’una anàlisi i diagnosi prèvia, definir les polítiques locals d’habitatge pels propers sis anys (2019-2024).

EL PLH conté una part analítica en que s’aprofundeix a partir de dades quantitatives en les problemàtiques més rellevants que afecten a l’accés i al manteniment de l’habitatge, tenint en compte especialment aquells col·lectius més vulnerables. Així doncs s’ha arribat a determinar el nombre d’habitatges buits, de desnonaments, de situacions de sobreocupació, l’estat de conservació dels habitatges, el nombre d’ITE, el potencial d’habitatges del planejament, els recursos residencials existents, els ajuts prestats en matèria d’habitatge, entre d’altres.

El creuament dels diferents aspectes analitzats permet diagnosticar les necessitats i tensions actuals i plantejar els reptes a assolir en els propers 6 anys tenint en compte un horitzó a més llarg termini.

Simultàniament, l’equip de GMG, està portant a terme un procés de participació per tal d’incorporar en la redacció del PLH la visió i opinió dels diferents agents implicats en matèria d’habitatge en cadascun dels municipis, a través de taules sectorials o grups d’interès, entrevistes individualitzades i un qüestionari adreçat al conjunt de la ciutadania.

En analitzar alhora dos municipis tan similars, co-capitals de la mateixa comarca, es fa palès com cada ciutat ha anat traçant diferents camins, amb objectius molt semblants, per resoldre els mateixos problemes relacionats amb l’habitatge.

Els Plans es troben en fases diferents de desenvolupament, doncs es preveu lliurar el document a Sabadell abans de finalitzar aquest any 2018 mentre que a Terrassa es preveu tancar-lo el març de 2019.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies