News
UrbanismeAnàlisi DemogràficaPla local d'habitatgePLH

S’aprova definitivament el Pla local d’habitatge de les Franqueses del Vallès

GMG 17/01/12

El Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en la sessió del dia 24 de novembre de 2011, va acordar aprovar definitivament el Pla local d’habitatge (PLH) redactat per GMG i amb la col·laboració i suport tècnic de la Gerència de Serveis d’Habitatge i Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. El Pla, el qual té una vigència de 6 anys, pretén ser un instrument de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge.

A partir de l’anàlisi demogràfica, del parc d’habitatges, de l’oferta i la demanda, del planejament urbanístic, i dels recursos municipals, el PLH fa una diagnosi de la situació actual i planteja una sèrie d’objectius i estratègies per al període 2011-2016.

Aquests es concreten en: 1) donar resposta a la demanda interna a través de la constitució del patrimoni de sòl i habitatge i la reconversió de plantes baixes actualment d’ús comercial en desús i la creació i gestió d’un registre específic per a col·lectius en situació o risc d’exclusió social. 2) optimitzar, rehabilitar i mantenir el parc d’habitatges existent aplicant mecanismes per incentivar la transformació d’habitatges buits o pendents de vendre en nova oferta de lloguer i el foment d’ajuts per a la rehabilitació i la instal·lació d’ascensors. 3) disposar dels instruments de gestió i difusió adequats mitjançant la creació d’un punt d’informació d’habitatge que centralitzi les diferents qüestions relaciones amb els serveis d’habitatge al municipi.

Durant la redacció del Pla, es va endegar un procés d’informació ciutadana consistent en una primera sessió per informar sobre els principals resultats de l’Avanç de Pla i recollir les diferents aportacions de la ciutadania, i una segona sessió per donar a conèixer el document final. Es va comptar amb la presència de veïns/es, comerciants, representants d’entitats, tècnics municipals, i responsables polítics.

Treballem per la sostenibilitat, mitigar el canvi climàtic i deixar un món millor a les futures generacions.
Treballem junts
Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres i planificarem la millor manera de treballar junts

gmg@gmg.cat
T. (+34) 93 786 92 45
Carrer Unió 1, 1r
08221 Terrassa (Barcelona)

Apunta't per rebre les nostres notícies